SākumsKursu katalogsInženierzinātņu kompetence › Darbam ar metināšanas iekārtām
Metinātāju profesionālās kompetences pilnveides kursi: MAG, TIG metode
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas padziļināti apgūt divus (metālapstrādes uzņēmumos visvairāk pieprasītos) elektrometināšanas veidus: MIG/MAG un TIG („pusautomāts” un metināšana ar nekūstošo volframa elektrodu).


Mācību rezultāts

Tiek iegūtas MIG/MAG, TIG metinātājam nepieciešamās kompetences. Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācības notiek ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā. Mācību stundu skaits - 120 (1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes).

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 614.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101;
e-pasts: metalapstrade@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties