SākumsKursu katalogsCitas kompetences › Darbiniekiem, kuri strādā ar jauniešiem
E-kurss "Darbs ar jaunatni: Jauniešu sasniegšana. Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm. Politikas ietekme. Digitālo rīku izmantošana"
        

Šis e-kurss noteikti varētu būt saistošs ikvienam, kurš ikdienā strādā ar jauniešiem: jaunatnes darbiniekiem, pedagogiem, NVO līderiem, karjeras konsultantiem, bibliotekāriem un citiem interesentiem. Apgūstot tēmas, apmācību dalībnieki patstāvīgi iepazīstas ar mācību materiāliem un pilda paškontroles un patstāvīgos darbus.

Lieliska iespēja mācīties sev ērtā laikā un tempā!

Nepieciešamības gadījumā iespēja saņemt arī pasniedzēja konsultāciju.


Mācību rezultāts

Kurss sadalīts 4. daļās. Apgūsiet zināšanas un prasmes sekojošās jomās:

1. modulis. Jauniešu sasniegšana (iesaiste).

Tēmas:

1.Jaunieši. Kas, kurš, kad?
2.Kāds darbinieks Jūs esat?
3.Komunikācija.
4.Klausīšanās prasme.
5.Atbalstošas un pozitīvas vides izveide.
6.Motivācija.
7.Problēmu risināšana.
8.Tiešsaistes un klātienes saziņa.

2. modulis. Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm.

Tēmas:

1.Sadarbības teorētiskie aspekti.
2.Ieinteresēto pušu iesaistīšana.
3.Jauniešu līdzdalība.
4.Komunikācija efektīvai sadarbībai.

3. modulis. Politikas ietekme.

Tēmas:

1.Kas ir Eiropas Savienība?
2.Eiropas jaunatnes politika.
3.Ceļā uz izpratni par politikas veidotāju valodu.
4.Sazināšanās ar politikas veidotājiem: ietekme, veidojot tiešos kontaktus.
5.Interešu aizstāvība un tiešsaistes interešu aizstāvība: palielināt ietekmi, veidojot izpratni.
6.Efektīvas interešu aizstāvības kampaņas veidošana: veiksmīgi piemēri.
 

4. modulis. Digitālo rīku izmantošana

Tēmas:

1.Uzdevumu un laika plānošanas, projektu vadības rīki.
2.Rīki tiešsaistes sanāksmju organizēšanai.
3.Rīki digitālo datu vizualizēšanai.
4.Rīki tiešsaistes aptauju organizēšanai.
5.Sociālie tīkli.

Apgūstot e-kursu un izpildot obligātos patstāvīgos darbus, tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 60 mācību stundas. Dalībnieki mācās sev ērtā laikā un piemērotā tempā.

Kursā iekļauti dažāda formāta mācību materiāli: teksts, infografikas, video, pašpārbaudes uzdevumi un zināšanu kontroles testi.

Lai piekļūtu e-kursam un varētu uzsākt mācības, jāizpilda pieteikuma anketa ZRKAC mājaslapā vai jāraksta uz zemāk norādīto e-pastu. Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies programmas vadītājs.


Maksa

Kursa apguve ir bezmaksas.


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154;
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties