SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Mūsdienīgai lietpratībai
Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā
        

Mērķa auditorija

Pirmsskolas izglītības skolotāji


Mācību rezultāts

Pedagogi pilnveidos profesionālo sagatavotību kompetenču pieejas īstenošanai, gūstot izpratni par pieejas maiņu izglītībā, iestādi kā mācīšanās organizāciju, mācīšanos iedziļinoties, kur bērns ir priecīgs pētnieks un atklājējs, prasmi veidot piemērotu vidi, kurā rotaļnodarbība var norisēt visas dienas garumā un plānot tematus saskaņā ar doto plāna struktūru.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Kursu nodarbības tiek organizētas 20 – 25 dalībnieku grupās. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Apmācībās tiek izmantota lekcija, diskusija, grupu darbs, darbs pāros, praktiskais darbs, patstāvīgais darbs.

Mācību ilgums 36 stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā 90.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012153;
e-pasts: ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties