SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Mūsdienīgai lietpratībai
Uz skolēnu mācīšanos virzīta mācību stunda
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Pedagogi apgūs prasmes, ka skolēnu mācīšanās tiek vadīta tā, lai attīstītu mācīšanās prasmes un informācijas apguvi no dažādiem mūsdienās pieejamajiem avotiem. Pedagogi gūst zināšanas par mācīšanos iedziļinoties, uzdevumu veidošanu izmantojot SOLO taksonomijas principus, stundas veidošanu izmantojot R. Garnjē deviņus elementus, veikt stundas analīzi. Apmācībā tiek izmantota lekcija, diskusija, gadījumu analīze, grupu darbs, praktiski vingrinājumi.


Mācību procesa norise

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 20-25 dalībniekiem.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Apmācībā tiek izmantota lekcija, diskusija, grupu darbs.

Mācību ilgums – 16 mācību stundas


Maksa

Vienam studentam grupā 24.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;
e-pasts: dace.petersone-gutmane@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties