Paplašinātās realitātes risinājumi radošam mācību procesam
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi


Mācību rezultāts

Pedagogi:

  • zinās, kādi mācīšanas un mācīšanās procesā izmantojami paplašinātās realitātes risinājumi/mācību materiāli pieejami dažādās interneta vietnēs un pratīs tos sameklēt;
  • izpratīs, kādi tehniskie resursi katrā konkrētā gadījumā nepieciešami, lai paplašinātās realitātes risinājumus izmantotu izglītības procesā;
  • pratīs darboties ar pieejamajām paplašinās realitātes lietotnēm un mācību materiāliem. 

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās līdz 16 izglītojamajiem.

Mācību ilgums: 12 mācību stundas. 1 mācību stunda – 45 minūtes.

Kursu grupas tiks komplektētas pēc izglītības pakāpju / mācību priekšmetu / jomu principa, lai dalībniekiem būtu iespēja iepazīt tieši savā darbā izmantojamos paplašinātās realitātes mācību resursus un risinājumus, izvērtēt to lietderīgumu, izmēģināt tos un dalīties pieredzē ar citiem kolēģiem.


 

Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 20.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101, 63012154;
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001

 

Atgriezties