SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Aktualitātes dokumentu pārvaldībā (tiešsaistē)
        

Mērķa auditorija

Lietveži, biroju vadītāji, personāldaļu vadītāji, sekretāri, arī mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas pamatzināšanas par aktualitātēm un izmaiņām dokumentu pārvaldībā.

Kursu noslēgumā elektroniski tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas tiešsaistē. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.

Izglītojamie elektroniski saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam studentam: EUR 25.00


Informācija un pieteikšanās (norādot Skype adresi)

tālr.: 28342419
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties