SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Lietišķo rakstu valoda dokumentos (tiešsaistē)
        

Mērķa auditorija

Lietveži, biroju vadītāji, personāldaļu vadītāji, sekretāri, arī mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par latviešu  valodas lietošanu dokumentos atbilstoši Valsts valodas likumam, tam pakārtotajiem normatīvajiem aktiem. Prasmes noformēt dokumentus, ievērojot latviešu valodas gramatiku un lietišķo stilu.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas tiešsaistē. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.
Izglītojamie elektroniski saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 25.00


Informācija un pieteikšanās (norādot Skype adresi)

tālr.: 28342419
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties