SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Mūsdienīgai lietpratībai
Kompetenču pieejā balstītā mācību satura būtiskākie aspekti
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības pedagogi.


Mācību rezultāts

Programmas laikā aktualizēs būtiskākās izmaiņas darbā, kas ieviešamas līdz ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Pedagogi plānos darbu mācību stundā, izvirzot skaidru sasniedzamo rezultātu, efektīvi iekļaujot stundā visus skolēniem nepieciešamos mācību notikumus, precizēs, kas ir vērtēšana skolēna mācīšanās atbalstam un plānos, kā to realizēt stundās. Pedagogi reflektēs par savu pieredzi un mācīšanos, aktualizēs skolotāju sadarbības prasmes.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Satura pamatu veido projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātais 40 stundu e-kurss skolotājiem. Programmas aktivitātes ietver mērķtiecīgi organizētu refleksiju grupā par pašmācības kursā individuāli apgūto un atsevišķu tematu izvērsumu atbilstoši sava mācību priekšmeta specifikai, savām un skolas vajadzībām.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 - 30 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums - 53 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā: 50.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012153;
e-pasts: dace.petersone-gutmane@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties