Dārza dizains un ierīkošana
        

Šie kursi būs piemēroti ikvienam interesentam, kurš vēlas apgūt daiļdārzniecības un ainavu plānošanas zināšanas, īstenot savas dārza ainavu risinājuma ieceres un izveidot savu unikālu dārza ainavas dizaina projektu.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

  • Izprast likumsakarības veiksmīgai dārza projektēšanai;
  • Uzzīmēt dārza vai apstādījumu individuālu projektu;
  • Izvēlēties augu sortimentu;
  • Praktiski ierīkot un kopt dārzu vai apstādījumu.

Programmas pamattēmas:

  • Dārzu stili un veidi. Dārzu veidojošie elementi;
  • Dekoratīvie lapu un skuju koki;
  • Ziemcietes, viengadīgās, sīpolpuķes un kokaugi, koki;
  • Zāliens;
  • Teritorijas zonējums, teritorijas sagataves plāns. Plānojuma koncepcija, kompozīcija. Ģenerālplāns;
  • Apstādījumu plāns. Ceļu un laukumu seguma plāns. Labiekārtojuma elementu plāns Teritorijas labiekārtojuma un apstādījuma piesaišu plāns.

Rezultāts būs Jūsu izstrādāts individuāls dārza projekts.


Mācību procesa norise

Mācības notiek attālināti - tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums – 60 mācību stundas (4 mēneši).

1 nodarbība – 4 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. Mācības notiek nelielās grupās 10 - 12 izglītojamajiem 1 reizi nedēļā pirmdienās no plkst. 18.00 - 21.00.

Teorētisko zināšanu apguve cieši saistīta ar praktisko iemaņu apguvi. Tēmu apguvē tiek izmantoti foto un video materiāli. Sezonas laikā, grupai vienojoties, iespējama ekskursija uz daiļdārziem un stādu audzētavām. Iespēja kursu laikā izstrādāt savu individuālu dārza projekta skici un saņemt pasniedzēja konsultācijas individuālos dārza apstādījumu veidošanas jautājumos.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Pasniedzēja: Iveta Ozola, profesionāla agronome – dārzkope ar vairāku gadu pieredzi pasniedzējas darbā, pasniedzot pamatkursu apstādījumu veidošanā Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņiem. I. Ozola arī aktīvi darbojas savā zemnieku saimniecībā un uzņēmumā, kur nodarbojas ar stādu audzēšanu un apstādījumu veidošanu.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 227.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Kursu grafiks
Kursa nosaukums Nodarbību sākums un laiks

Dārza dizains un ierīkošana

2. oktobrī
P., S.
Pēc nod. grafika
Pieteikties
Atgriezties