SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
MS PowerPoint pedagoga darbā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Programmas apguves rezultātā pedagogi pilnveidos zināšanas un prasmes strukturētas, interaktīvas un vizuāli pievilcīgas prezentācijas veidošanā. Apgūs programmas darba vidi, darbības ar slaidiem un prezentācijas skatiem, dažādu objektu (attēli, video, audio un animācijas), hipersaites ievietošanu prezentācijā, dažādu aktivitāšu pogu ievietošanu un izmantošanu, kā arī iespējas prezentācijas demonstrēšanai un saglabāšanai. 

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Prezentācija, uzdevumu izpilde pasniedzēja vadībā un patstāvīgais darbs.

Mācību ilgums - 14 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā klātienē: 32.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties