SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
Google mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas izglītības procesā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Profesionālās pilnveides programmas apguves rezultātā izglītības darbinieki apgūs zināšanas un prasmes mākoņpakalpojumu izmantošanā. Dalībnieki apgūs prasmes Google diska izmantošanā (failu augšupielāde, lejupielāde, mapes veidošana, failu koplietošana), prezentāciju, teksta un izklājlapu dokumentu, veidlapu un anketu veidošanā un koplietošanā. 

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Prezentācija, praktiski vingrinājumi pasniedzēja vadībā un patstāvīgais darbs.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 12 - 16 dalībniekiem. 

Mācību ilgums - 8 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā klātienē: 22.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001  

Atgriezties