SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
IT rīki saziņas organizēšanai tiešsaistē mācību procesā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Profesionālās pilnveides programmas apguves rezultātā pedagogi pratīs lietot platformas ZOOM un Webex Meetings, tiešsaistes rīku Chatzy.

Dalībnieki iepazīs platformu ZOOM un Webex Meetings darba vidi, apgūs prasmi plānot un veidot tiešsaistes seminārus (stundas), izmantot ekrāna koplietošanas iespējas, dalīt dalībniekus grupās un citas funkcijas. Iepazīs arī tiešsaistes rīka Chatzy darba vidi un tā piedāvātās saziņas iespējas, piemēram, virtuālo istabu veidošanu, personu pievienošanu, nepieciešamo atļauju piešķiršanu.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 12 - 16 dalībniekiem.

Apmācību procesā tiek izmantota demonstrācija, uzdevumu izpilde pasniedzēja vadībā un patstāvīgais darbs.

Mācību ilgums - 12 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā klātienē: 40.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001  

Atgriezties