Labizjūta – pedagogu, skolēnu un vecāku veiksmīgas sadarbības atslēga
        

Mērķa auditorija

Vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi.


Mācību rezultāts

Programma sniedz izpratni par labizjūtu kā vienu no svarīgākajiem faktoriem, kas sekmē pozitīvas un savstarpēji atbalstošas pedagogu, skolēnu un vecāku attiecības izglītības vidē. Programmas apguves gaitā pedagogi apgūst dažādus paņēmienus un stratēģijas labizjūtas veicināšanai, personības un profesionālās izdegšanas profilaksei.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Lekcija, diskusija, situāciju analīze.

Mācību ilgums - 6 mācību stundas.

Programmas apguve tiešsaistē, izmantojot digitālās platformas Zoom vai Webex.


Maksa

Vienai personai grupā 23.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv,
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties