SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Angļu valoda
Angļu valoda apsardzes darbiniekiem
        

Šie kursi būs piemēroti apsardzes jomā strādājošajiem, kuriem ir pamata līmeņa priekšzināšanas un kuri vēlas iegūt jaunas angļu valodas kompetences apsarga profesionālo darba pienākumu veikšanai. Atbilstoši jūsu šī brīža prasmēm komunicēt angliski runājošā profesionālā vidē, piedāvājam kursus 3 valodas prasmes līmeņos: Pre-intermediate: A2 - B1; Intermediate: B1; Upper intermediate: B2.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet prasmes sazināties angļu valodā ar klientiem, veicot savus profesionālos pienākumus multinacionālās kompānijās par tēmām:

  • Profesionālās darbības saskarsmes pamatprincipi;
  • Apsardzes darbinieka raksturojums un vizuālais tēls;
  • Darba vietas apraksts, darba ikdiena, darba slodze un apstākļi;
  • Apsarga pienākumi dažāda veida negadījumos un pārkāpumos, pirmās palīdzības sniegšana;
  • Lietišķā saskarsme komandējumos, karjeras plānošana un profesionālā pilnveidošanās;
  • Komunikācija pa telefonu;
  • Darba pienākumos ietilpstošās dokumentācijas aizpildīšana;
  • Profesionālo pienākumu, profesijas aktualitāšu, problēmu prezentācijas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums katrā valodas apguves līmenī: 60 mācību stundas (2,5 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 10 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā vakara grupās.

Mācību procesā tiek izmantoti interneta resursi, periodika un nozares literatūra, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.

Savu angļu valodas zināšanu līmeni varat noteikt šeit.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 196.00 ( katrs līmenis) (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 17.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 8.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

Tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001, www.zrkac.lv;

Atgriezties