SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Darba aizsardzība un ugunsdrošība
Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides izglītības programma)
        

Mērķa auditorija

Iestāžu un organizāciju vadītāji, darbinieki, kuri veic darba aizsardzības speciālista pienākumus komercsabiedrībā, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās vai ikviens interesents, kurš vēlas iegūt zināšanas par vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu.


Mācību rezultāts

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta LR IZM Apliecība, par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod iespēju veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 60 mācību stundas, no kurām 40 stundas tiks apgūta teorija, bet 20 stundas notiks praktiskās apmācības un prakse. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek dienas grupā- klātienē. Noslēgumā izglītojamie aizstāv prakses darbu un kārto integrēto eksāmenu.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie darbi, piemēru analīze.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 135.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties