SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Aktualitātes dokumentu pārvaldībā un problēmsituāciju risinājumi
        

Mērķa auditorija

Lietveži, biroju vadītāji, personāldaļu vadītāji, sekretāri, arī mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas pamatzināšanas par aktualitātēm un izmaiņām dokumentu pārvaldībā un zināšanas par oficiālo e-adresi.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas klātienē. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam studentam: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

(norādot Skype adresi) tālr.: 63012155, 63012169
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties