SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Darba tiesības - jautājumu/ atbilžu stunda
        

Mērķa auditorija

Biroju vadītāji, lietveži, personāldaļu vadītāji, sekretāri, arī mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji un plašs interesentu loks, kam nepieciešamas zināšanas un izpratne darba tiesību jautājumos.


Mācību rezultāts

Tiek gūtas atbildes uz konkrētiem jautājumiem par dažādiem darba tiesību jautājumiem, kuri ir aktuāli dalībniekiem. Interesējošos jautājumus dalībnieki var iesniegt pirms nodarbības vai uzdot tās laikā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegts ZRKAC apliecinājums par dalību.


Mācību procesa norise

Nodarbības ilgums - 1 stunda, kas tiek organizēta attālināti. Tās ilgums - 60 minūtes.

Nodarbība notiek dialoga un diskusijas formā- jautājums, atbilde, komentāri, viedokļi. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 10.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties