SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Dizaina domāšana uzņēmējiem
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vadītāji, darbinieki, jaunie uzņēmēji, ikviens interesents, kurš vēlas savā darbībā ieviest dizaina domāšanas elementus.


Mācību rezultāts

Attīstītas spējas izmantot dizaina instrumentus un metodoloģiju uzņēmējdarbībā jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei vai esošo produktu uzlabošanai.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 64 mācību stundas, kas norit klātienē vai attālināti. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācībās tiek izmantotas dažādas mācību formas un metodes: lekcijas, praktiskie uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas, grupu darbs.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 512.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties