SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Darba aizsardzība un ugunsdrošība
Darba aizsardzības likumdošanas prasību ievērošana lauksaimniecības uzņēmumā
        

Mērķa auditorija

Darba aizsardzības speciālisti, kuri vēlas papildināt zināšanas par LR likumdošanas prasībām lauksaimniecības uzņēmumā.


Mācību rezultāts

Gūtas padziļinātas zināšanas par LR likumdošanu lauksaimniecības nozarē.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā klātienē vai attālināti. Vienas mācību stundas ilgums – 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie darbi, piemēru analīze, diskusijas.

Studenti saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties