SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, saglabāšanas prasības un noformēšanas vadlīnijas
        

Mērķa auditorija

Lietveži, biroju vadītāji, personāldaļu vadītāji, sekretāri, arī mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas pamatzināšanas par elektronisko dokumentu izstrādāšanas prasībām, to noformēšanu un aprites kārtību.

Kursu noslēgumā elektroniski tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas klātienē vai attālināti. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.

Izglītojamie elektroniski saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63012155, 28342419;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties