Aktualitātes budžeta iestādes grāmatvedības uzskaitē
        

Mērķa auditorija

Budžeta iestāžu vadītāji, grāmatveži.


Mācību rezultāts

Gūtās zināšanas sniegs padziļinātu izpratni budžeta grāmatvedības uzskaites jautājumos un aktualizēs informāciju par grāmatvedību reglamentējošiem normatīviem aktiem Latvijā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 6 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā- attālināti. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiski uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 60.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties