SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Darba aizsardzība un ugunsdrošība
Labā prakse darba aizsardzības likumdošanas prasību ievērošanā būvniecības uzņēmumā
        

Mērķa auditorija

Darba aizsardzības speciālisti, kuri vēlas papildināt zināšanas par LR likumdošanas prasībām būvniecības uzņēmumā.


Mācību rezultāts

Gūtas padziļinātas zināšanas par LR likumdošanu būvniecības nozarē, lai veiktu būvniecības darbu.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā klātienē vai attālināti. Vienas mācību stundas ilgums – 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie darbi, piemēru analīze, diskusijas.

Studenti saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties