SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Pārtikas uzņēmumiem
Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā
        

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kurš ir iesaistīts pārtikas apritē.


Mācību rezultāts

Gūta informācija un zināšanas par minimālajām higiēnas prasībām, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 545, Rīgā 2015. gada 29. septembrī (prot. Nr. 51 33. §) Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 5 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā- klātienē vai attālināti. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas lekcijas, praktiski uzdevumi, pieredzes, piemēru un dokumentu analīze, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 15.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties