Grāmatvedības uzskaites pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma)
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu īpašnieki, jaunie uzņēmēji, katrs interesents, kam nepieciešamas zināšanas grāmatvedības uzskaitē. Programma ieteicama tiem, kuri paši kārto sava uzņēmuma grāmatvedību vai arī pārrauga grāmatvedības uzskaiti savā uzņēmumā.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas, izpratne un attīstīta prasme grāmatvedības uzskaites, saimnieciskās darbības uzskaites, kontroles, nodokļu aprēķināšanas un pārskatu sastādīšanas jautājumos.

IZM licences Nr. P 8594

Kursu noslēgumā tiek izsniegta LR IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 160 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek trīs mēnešus trīs reizes nedēļā vakara grupās. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie darbi, piemēru analīze.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 421.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties