Kā sagatavoties auditam uzņēmumā
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par būtiskākajām prasībām grāmatvedības darbā, kas iekļautas normatīvajos dokumentos un prasme tos pielietot darbā.

Papildinātas zināšanas par:

  • uzņēmuma vadītāju komunikācijas iespējām ar auditoriem;
  • tematiskajiem auditiem, finanšu pārskatu, nodokļu auditiem un iespējamām neatbilstībām, to novēršanas iespējām;
  • vadības un grāmatvedības kontroles procedūru ieviešanu uzņēmumā.

Apgūtas prasmes analizēt procesus grāmatvedības darbā un novērst iespējamās neatbilstības likumdošanas prasībām.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 6 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā attālināti. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas lekcijas, praktiski uzdevumi, pieredzes, piemēru un dokumentu analīze, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 60.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties