Nodokļu likumdošana praksē
        

Mērķa auditorija

Interesenti, kuri vēlas celt kvalifikāciju, apgūstot teorētiskas zināšanas par aktualitātēm nodokļu likumdošanā un padziļināt prasmes tās izmantot, organizējot grāmatvedības uzskaiti.


Mācību rezultāts

Gūtas padziļinātas zināšanas par LR nodokļu sistēmu, nodokļu aprēķināšanu un prasmes tās izmantot darbā, risinot praktiskus, neikdienišķus un daudzveidīgus piemērus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 32 mācību stundas, kas tiek organizētas klātienē vai attālināti. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiski uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 256.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties