Pilnas pašizmaksas aprēķināšana, cenu veidošanas pamatprincipi un bezzaudējuma punkta noteikšana
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem.


Mācību rezultāts

Gūtās zināšanas palīdzēs uzņēmējiem pieņemt stratēģiski svarīgus lēmumus, kas var nodrošināt uzņēmuma attīstību nākotnē. Zināšanas sniegs priekšstatu un izpratni par pilnās pašizmaksas veidošanos, kā arī palīdzēs realizēt pilnās pašizmaksas kalkulāciju atbilstoši vajadzībām.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 8 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā- klātienē vai attālināti. Vienas mācību stundas ilgums – 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiski uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 80.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties