Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošana lauksaimniekiem
        

Mērķa auditorija

Zemnieku saimniecību īpašnieki, grāmatveži, kuri kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas un izpratne par vienkāršā ieraksta grāmatvedības pamatiem lauksaimniekiem. Apgūta prasme kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 8 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā- klātienē. Vienas mācību stundas ilgums – 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiski uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 80.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties