SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Angļu valoda
Biznesa komunikācija angļu valodā
        

Mērķa auditorija

Dažādu nozaru darbinieki, kuri strādā uzņēmumos un iestādēs un ikdienā sadarbojas ar ārvalstu uzņēmumiem vai arī strādā starptautiskās kompānijās Latvijā un ārzemēs.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet zināšanas, prasmes un iemaņas angļu valodas izmantošanai darbā profesionālo pienākumu veikšanai un karjeras veidošanai, kā arī veiksmīgai sadarbībai ar starptautiskajiem partneriem.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācības notiek nelielās grupās 6 - 10 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās. Mācību ilgums 60 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācību ilgums atkarībā no nodarbību skaita nedēļā ir 3 - 4 mēneši.

Mācību procesā tiek izmantoti modernākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas. Pieejama metodiskā bibliotēka ar nepieciešamo materiālu klāstu. Ārpus nodarbību laika iespējamas pasniedzēju konsultācijas. Ir iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 247.00 (maksā iekļautas mācību grāmatas)

Individuālām nodarbībām: EUR 20.00 (par vienu mācību stundu).

Pāru nodarbībām: EUR 10.00 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties