SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Angļu valoda
Biznesa angļu valoda ar priekšzināšanām
        

Mērķa auditorija

Dažādu nozaru darbinieki ar ļoti labām iepriekšējām angļu valodas zināšanām, kuri strādā uzņēmumos un iestādēs un ikdienā sadarbojas ar ārvalstu uzņēmumiem vai arī strādā starptautiskās kompānijās Latvijā un ārzemēs.


Mācību rezultāts

Apgūtas prasmes brīvi komunicēt biznesa angļu valodā, darbojoties konkrētā uzņēmējdarbības jomā un sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem. Apgūsiet profesionālo leksiku izmantošanai lietišķās komunikācijas procesā, pilnveidosiet prasmi raiti un brīvi izteikties, īpaši nemeklējot piemērotus vārdus un izteicienus, prasmīgi lietot valodu darba vajadzībām, precīzi formulējot savas domas un uzskatus un veiksmīgi uzturot sarunu. Apgūsiet prasmi iegūt biznesa informāciju no dažādiem avotiem (ieskaitot TV un radio).

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Pirms mācību uzsākšanas - valodas prasmes līmeņa diagnostika.

Piedāvājam mācības divos līmeņos - vidējā līmenī (B1+; B2 pakāpes) un augstākajā līmenī (C1 pakāpe). Mācības notiek 2 - 3 reizes nedēļā rīta, dienas vai vakara grupās. Mācību ilgums 60 mācību stundas katrā valodas apguves pakāpē. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes (nodarbība - 90 minūtes).

Mācību procesā tiek izmantoti modernākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas. Pieejama metodiskā bibliotēka ar nepieciešamo materiālu klāstu. Ārpus nodarbību laika iespējamas pasniedzēju konsultācijas. Ir iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 247.00 (maksā iekļautas mācību grāmatas)

Individuālām nodarbībām: EUR 20.00 (par vienu mācību stundu).

Pāru nodarbībām: EUR 10.00 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties