SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Angļu valoda
Angļu valodas vasarnīca bērniem un jauniešiem
        

Angļu valodas vasarnīca paredzēta pusaudžiem vecumā no 10 līdz 15 gadiem, kuri vasarā vēlas uzlabot savas angļu valodas zināšanas, interesanti pavadīt brīvo laiku, iegūt jaunus draugus un iespaidus.


Mācību rezultāts

Aktīva līdzdarbošanās vasarnīcas notikumos uzlabos katra tās dalībnieka angļu valodas prasmi, palīdzēs atbrīvoties no nedrošības runāt angliski un katru dienu liks sadzirdēt savu valodas prasmes progresu. Vasarnīcā tiek trenētas prasmes iegūt informāciju par angliski runājošām valstīm un sazināties bieži sastopamās komunikatīvās situācijās uz ielas, sabiedriskās vietās, apmainīties ar informāciju konkrētās ikdienas saziņas situācijās – pastāstīt par sevi, savu dzīvesvietu, ģimeni, savām interesēm, nodarbēm un nākotnes plāniem. Katru gadu valodas apguves tēmas tiek papildinātas un mainītas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Grupas tiek komplektētas atbilstoši bērnu vecumam un angļu valodas prasmes līmenim. Jaunākā vecuma grupās (4. – 7. klase) tiek trenēta sarunvalodas prasme, bet 8. – 9. klases grupās uzmanība veltīta komunikatīvās gramatikas prasmju attīstīšanai.

Kursu ilgums: 50 mācību stundas (2 nedēļas) (4. – 7. klases skolēniem) no plkst. 10.00 - 14.15.
Kursu ilgums: 45 mācību stundas (3 nedēļas) (8. – 9. klases skolēniem) no plkst. 10.00 - 12.15.

1 mācību stunda – 45 minūtes. Nodarbības notiek katru darba dienu.Katrā mācību grupā ir 14 - 16 izglītojamie.

Vasarnīcā saziņa notiek angļu valodā. Nodarbībās galvenā vērība tiek veltīta sarunvalodas treniņam, modelējot ikdienas saziņas situācijas.

Palīgs mācību procesā būs interaktīvie audio un video mācību materiāli. Tos papildinās ekskursijas, praktiskie darbi, spēles, projekti un nodarbības ārpus auditorijas reālās saziņas situācijās pilsētvidē un dažādos objektos.


Maksa

Vienai personai grupā:

4. – 7. klases skolēniem 50 stundu kursi: EUR 125.00 (maksā iekļauti mācību materiāli un pusdienas).

8. – 9. klases skolēniem 45 stundu kursi:  EUR 118.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties