SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Skaistumkopšanas uzņēmumiem
Kosmētiskā iedeguma pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības
        

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kurš ir iesaistīts kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniegšanā.


Mācību rezultāts

Gūta informācija un zināšanas par kosmētiskā iedeguma pakalpojumam noteiktajām higiēnas prasībām, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 13, Rīgā 2019. gada 15. janvārī (prot. Nr. 2 24. §) Prasības kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniegšanai.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 7 stundas, kas notiek klātienē vai attālināti. Nodarbībās tiek izmantotas lekcijas, praktiski uzdevumi, pieredzes, piemēru un dokumentu analīze, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 70.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties