SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Mana zīmola izveidošana un popularizēšana
        

Mērķa auditorija

Uzņēmēji, jaunie un topošie uzņēmēji, mārketinga speciālisti un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūta izpratne un zināšanas par zīmola tēlu un vērtībām, piemērotākajiem paņēmieniem zīmola popularizēšanā, metodēm jaunu klientu iegūšanā un noturēšanā ilgtermiņā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas tiešsaistē. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties