SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Lietišķo rakstu valoda dokumentos
        

Mērķa auditorija

Lietveži, biroju vadītāji, personāldaļu vadītāji, sekretāri, arī mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par latviešu valodas lietošanu dokumentos atbilstoši Valsts valodas likumam, tam pakārtotajiem normatīvajiem aktiem. Prasmes noformēt dokumentus, ievērojot latviešu valodas gramatiku un lietišķo stilu.

Kursu noslēgumā elektroniski tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas klātienē vai attālināti. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.

Izglītojamie elektroniski saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam studentam: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās (norādot Skype adresi)

tālr.: 28342419, 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties