SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Ideju fitness V Ideju ieviešana un izgāšanās svinēšana
        

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kas vēlas attīstīt savas radošās domāšanas prasmes un gūt zināšanas, kas palīdz radīt daudzveidīgas un augstvērtīgas idejas. Pieredzējušie, jaunie un topošie uzņēmēji, publiskā sektora darbinieki, akadēmiskā sektora darbinieki, studenti, mārketinga speciālisti u.c.


Mācību rezultāts

Attīstītas radošās domāšanas prasmes un zināšanas, kas dos iespēju ģenerēt vairāk, daudzveidīgākas un augstvērtīgākas idejas, apgūta prasme tās novērtēt, izmantot dažādus modeļus inovācijas attīstībai. Apgūta inteliģenta ātrā izgāšanās un tās svinēšana; dažādi inovāciju procesa modeļi; ideju novērtēšanas metodes; apzinātas „ideju slepkavas” un iespējas tām nepadoties; „Darbības kartes” un „Glābšanas riņķa” izveide, kas palīdzēs nepazust mērķu realizācijā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā- tiešsaistē. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam studentam: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās (norādot Skype adresi)

tālr.: 28342419, 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties