SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Lietišķā etiķete un protokols
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu vadītāji, speciālisti, biroja vadītāji, sekretāri, klientu apkalpošanas speciālisti, katrs, kam profesionālajā darbībā nepieciešamas zināšanas un prasmes lietišķās etiķetes pamatjautājumos.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas un izpratne par lietišķās etiķetes normu ievērošanas pamatprincipiem, gūta izpratne un pilnveidotas prasmes izmantot lietišķās etiķetes un protokola normas ikdienas dzīvē, darbā un komunikācijā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 24 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek vienu mēnesi divas reizes nedēļā vakara grupās. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas, interaktīvi vingrinājumi saskarsmes iemaņu attīstīšanai.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam dalībniekam grupā: EUR 192.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties