SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Personāla atlases procesa transformācija nākotnes personāla vadībā
        

Mērķa auditorija

Mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji, personāla atlases speciālisti, citu nozaru speciālisti, kuri uzņēmumos veic personāla vadītāja funkcijas un ikviens interesents, kurš vēlas saprast mūsdienu tendences personāla vadības attīstībā.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas un izpratne par straujajām izmaiņām sabiedrībā, ko ietekmē tehnoloģiju attīstības straujais temps un citi faktori, kas nes izmaiņas personāla vadības, atlases un noturēšanas procesos.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība


Mācību procesa norise Mācību ilgums – 4 mācību stundas, kas tiek organizētas attālināti. Vienas mācību stundas ilgums – 45 minūtes.

Dalībnieki saņem nodarbībām nepieciešamos materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties