SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Personāla atlase un novērtēšana
        

Mērķa auditorija

Mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji, personāla atlases speciālisti, citu nozaru speciālisti, kuri uzņēmumos veic personāla vadītāja funkcijas un ikviens interesents, kurš vēlas apgūt personāla vadības pamatus.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas, prasmes un iemaņas darbā ar personālu – to atlasot, novērtējot un vadot.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 24 mācību stundas, kas tiek organizētas attālināti. Vienas mācību stundas ilgums – 45 minūtes.

Dalībnieki saņem nodarbībām nepieciešamos materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 150.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties