SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Personāla lietvedība (mācības e-vidē)
        

Mērķa auditorija

Biroju vadītāji, lietveži, personāldaļu vadītāji, sekretāri, arī mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji un plašs interesentu loks, kam nepieciešamas zināšanas un prasmes personāla lietvedībā.


Mācību rezultāts

Gūtas pamatzināšanas par personāla lietvedību un personāla vadības procesiem. Personāla dokumentu aprite, izveidošanas pamatprincipi, darba līguma un amata apraksta sagatavošana, dokumentu glabāšana un arhivēšana atbilstoši lietvedības prasībām. Vispārējo personu datu aizsardzības regulas ievērošana saistībā ar personāla datu glabāšanu, arhivēšanu un aizsardzību.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 80 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums – 45 minūtes. Mācības notiek e-vidē, t.sk. 12 mācību stundas klātienē.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 260.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties