SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Publiskā runa un uzstāšanās
        

Mērķa auditorija

Vadošie darbinieki, pārdošanas speciālisti, politiķi, nevalstisko organizāciju līderi, kultūras darbinieki, ierēdņi, biroja darbinieki, izglītības darbinieki, studenti, ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas pamatzināšanas un izpratne par verbālās un neverbālās valodas lomu uzstāšanās procesā, publiskās runas normām, uzstāšanās veidošanu un strukturēšanu, uzstāšanās veidiem, mērķiem.

Pilnveidota prasme izmantot dažādas argumentācijas tehnikas atbilstoši auditorijai, izpratne par valodas, ķermeņa un balss vienotības nozīmi un izmantošanas iespējām uzstāšanās procesā, gūta drošība uzstāties auditorijas priekšā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 20 mācību stundas, kas tiek organizētas klātienē. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek divas reizes nedēļā vakara grupās. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: video treniņi, lekcijas, praktiskie uzdevumi, problēmu risināšana, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam dalībniekam grupā: EUR 160.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties