SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāji, speciālisti, darbinieki un ikviens interesents, kurš vēlas paaugstināt sociālās prasmes.


Mācību rezultāts

Veidota izpratne par to, kādas cilvēka psiholoģiskās kvalitātes nodrošina gatavību savstarpēji sadarboties. Attīstīta prasme pielāgoties dažādiem saskarsmes partneriem, atrast pieeju dažādiem personības tipiem, lai nepieļautu konfliktsituācijas, bet konfliktu gadījumā- tos efektīvi risināt un vienoties par labāko izeju no visdažādākajām krīzes situācijām. Gūti ieteikumi kā pārvarēt spriedzi un ārēju spiedienu, kā apzināt un izstrādāt katram savu personīgo aizsardzības sistēmu.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 40 mācību stundas - klātienē. Mācības notiek divas reizes nedēļā.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie darbi, piemēru analīze, kļūdu analīze, vingrinājumi, grupu darbs, lomu spēle.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 320.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties