SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Inovatīva, radoša domāšana uzņēmējdarbībā
        

Mērķa auditorija

Pieredzējušie, jaunie un topošie uzņēmēji, publiskā sektora darbinieki, akadēmiskā sektora darbinieki, studenti, mārketinga speciālisti, studenti, ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Attīstītas uzņēmējdarbības kompetences inovatīvā, radošā domāšanā.

Apgūti:

  • inovāciju avoti un veidi; radošā procesa etapi, radošās domāšanas rīki un metodes;
  • inovācijas vadība un inovatīva organizācija, tās veidi; 
  • radošas domāšanas šķēršļi un faktori, kas ietekmē radošumu uzņēmumā;
  • laterālā domāšana un radošās kompetences;
  • dažādas radošās domāšanas metodes savu uzņēmējdarbības rezultātu uzlabošanai.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 48 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: praktiskie uzdevumi un treniņi, grupu darbi, testi, gadījumu analīzes, spēles u.c.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 384.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties