SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Jaunie līderi
        

Mērķa auditorija

Vispārizglītojošajās un profesionālās izglītības iestādes skolēni vecumā no 16 līdz 20 gadiem


Mācību rezultāts

Mūsdienās līderība vairs nav tikai vadītājam nepieciešama prasme, bet gan personības iezīme, kura vajadzīga ikvienam jaunietim, lai iekļautos un konkurētu 21. gadsimtā. 21. gadsimta izaicinājumi – tehnoloģiju attīstība, globalizācija, informācijas pārbagātība, vides problēmas – prasa no jauniešiem būt domājošiem, aktīviem un sociāli atbildīgiem. Līderības jēdziens 21. gadsimtā ir kļuvis plašāks – spēja vadīt savu dzīvi. Līderība ietver dažādu prasmju kopumu, kuras var attīstīt, praktiski darbojoties, pilnveidojot tās ne tikai formālā izglītībā, bet arī neformālā vidē un dzīvē kopumā. Programmas īstenošanas rezultātā skolēni iegūs zināšanas, prasmes un praktisku pieredzi, kas nepieciešama ikvienam sociāli un ekonomiski aktīvam cilvēkam. Programmas darbība balstīta uz interaktīvu mācīšanos, prasmju attīstīšanu, individualizētu pieeju, veicinot pašizziņu, pašvadību un pašrefleksiju. Programma attīsta dzīves prasmes, piemēram, spēju risināt problēmas, neapjukt neparedzētās situācijās un konfliktos, kritiski vērtēt un pieņemt lēmumus, komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu u.c., kā arī dod iespēju katram individuāli sevi pilnveidot un parādīt savas stiprās puses, veicinot pašvadību un uzņemoties atbildību par sevi un savu dzīvi.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Nodarbības notiek meistarklašu formā, kur katru mēnesi tiek pilnveidota viena prasme, grupā 10 – 25 dalībnieki. Nodarbības norit kombinējot teoriju ar praksi, izmantojot lekcijas, diskusijas, spēles, grupu darbu, praktiskās nodarbības, videotrenniņu, patstāvīgo darbu, radošos uzdevumus.

Mācību ilgums 70 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 101.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012163;
e-pasts: liga.damberga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties