SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Vadītāja autoritātes nostiprināšanas paņēmieni
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāji, projektu vadītāji, vadošie speciālisti un interesenti, kuri vēlas attīstīt vadītāja sociālās prasmes un savu autoritāti darba vietā.


Mācību rezultāts

Pilnveidota izpratne par vadītāja autoritāti veidojošām komponentēm, vadības stiliem un varas attiecībām darba vidē. Prasme, izmantot apgūtās personības īpašību pilnveidošanas, ietekmēšanas un konfliktu risināšanas taktikas, nostiprināt savu autoritāti.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 9 mācību stundas, kas tiek organizētas klātienē. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, individuālais un grupu darbs, uzdevumi, tests, pieredzes apmaiņa. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 90.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties