SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Vadības menedžmenta pamati
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāji, projektu vadītāji, vadošie speciālisti un interesenti, kuri vēlas attīstīt vadītāja prasmes.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par efektīvas vadības pamatprincipiem, apgūtas praktiski pielietojamas prasmes vadības stila izvēlē un darbinieku motivācijas un kontroles paņēmieni.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 24 mācību stundas, kas tiek organizētas klātienē. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek vienu mēnesi divas reizes nedēļā vakara grupās. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, individuālais un grupu darbs, uzdevumi, tests, pieredzes apmaiņa.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 192.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties