SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Veiksmes atslēga nenoteiktības apstākļos - biznesa modeļa inovācija
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu vadītāji, pieredzējušie, jaunie un topošie uzņēmēji, iestāžu darbiniekiem un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Paaugstināta izpratne par uzņēmumu vadīšanu nenoteiktības apstākļos. Gūtas pamatzināšanas par biznesa modeļiem un to inovāciju uzņēmumā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas tiešsaistē. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties