SākumsKursu katalogsDigitālā kompetence › Digitālā satura radīšana
Datu bāzes (MS Access)
        

Šis kurss būs piemērots katram, kurš vēlas sākt apgūt datu bāzu veidošanu, lai prastu projektēt un izveidot vienkāršu datu bāzi vai izmantot standarta datu bāzes pakotni datu ievadīšanai un atlasei. Nepieciešamas priekšzināšanas darbā ar datoru.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

  1. Kārtot pamatiestatījumus, veidot tabulas ar laukiem un atribūtiem un ievadīt tajās datus. Projektēt tabulas.
  2. Definēt primārās atslēgas, iestatīt indeksus.
  3. Atjaunināt datu bāzes, modificēt formu izklājumus.
  4. Izveidot vienkāršus vaicājumus, pievienot un izmest filtrus, detalizēt vaicājumus, pievienot un izmest no tiem laukus.
  5. Atlasīt un kārtot datus, balstoties uz parastiem, loģiskiem operatoriem un veidot pārskatus.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā. Mācību ilgums: 24 mācību stundas (1 mēnesis). 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 - 4 mācību stundas. Mācības notiek 2 reizes nedēļā vakara grupās.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 158.00

Individuālām nodarbībām: EUR 22.00 (60 min.)

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 11.00 (60 min.)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties