Ātra un droša tīmekļa lietotņu izstrāde neizmantojot kodu un programmēšanu (NoCode) (profesionālās pilnveides izglītības programma)
        

Šis kurss būs piemērots katram, kurš vēlas iegūt profesionālās pilnveides izglītību IT jomā un attīstīt digitālās kompetences ātrā un drošā tīmekļa lietotņu izstrādē bez koda un programmēšanas ar mērķi ātri un izdevīgi pārbaudīt digitālās idejas dzīvotspēju reālos tirgus apstākļos.

Nepieciešams:

 • Vidējā izglītība
 • Pamatzināšanas darbā ar datoru.
 • Attālinātajām mācībām: divi monitori vai viens monitors + viedtālrunis, jo uz viena monitora jūs sekojat līdzi pasniedzēja prezentācijai un stāstījumam, bet uz otra - praktiski darbojaties.

Mācību rezultāts

Sekmīgi apgūstot profesionālās pilnveides izglītības programmu, izglītojamie iegūst zināšanas un prasmes:

 • par tīmekļa lietotnes un mobilās lietotnes izstrādes pamatprincipiem un nosacījumiem;
 • salīdzināt tradicionālo izstrādi ar bez-koda izstrādi;
 • apskatīt WebFlow bez-koda rīku;
 • apskatīt Bubble bez-koda rīku;
 • apskatīt publikācijas un popularizācijas metodes – tādas, kā e-pastu mārketings, SEO un soc. tīklu marketings;
 • izstrādāt tīmekļa lietotni izmantojot WebFlow un Bubble;
 • izstrādāt mobilo lietotni izmantojot WebFlow un Bubble;
 • praktiski pielietot iegūtās zināšanas, izstrādājot savu tīmekļa lietotni vai mobilo lietotni;
 • veikt optimizāciju Google un Yandex meklētāj sistēmās pielietojot SEO;
 • izveidot e-pastu, sociālo tīklu stratēģijas  izveidotās lietotnes virzībai tirgū;
 • veikt digitālās idejas dzīvotspējas novērtējumu reālajā tirgū.

Mācību procesa norise

Mācību metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, diskusijas, patstāvīgais darbs, individuālās konsultācijas.

Mācības notiek klātienē un attālināti. Mācību ilgums: 160 mācību stundas. 1 mācību stunda - 45 minūtes.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 388.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties