SākumsKursu katalogsDigitālā kompetence › Digitālais dizains un mārketigs
Mājaslapu programmēšana (HTML5, CSS3, JS, PHP, MYSQL)
        

Šis kurss būs piemērots ikvienam interesentam, kurš vēlas apgūt mājas lapu veidošanas (programmēšanas) pamatus. Nepieciešamas priekšzināšanas datņu pārvaldībā.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs:

  1. Pratīsiet izveidot statisku mājaslapu (vizītkarti) atbilstoši HTML5 un CSS3 principiem.
  2. Uz virtuālās mašīnas pratīsiet uzstādīt Linux serveri (LAMP).
  3. Iepazīsieties ar PHP programmēšanas pamatiem (nosacījumi, cikli, masīvi, klases, objekti).
  4. Izpratīsiet MySQL datubāžu darbības pamatprincipus.
  5. Pratīsiet izveidot dinamisku mājaslapu (vizītkarti), izmantojot Laravel ietvaru.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 80 mācību stundas (2,5 mēneši)

1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek 2 reizes nedēļā. 1 nodarbība ilgst 4 mācību stundas.

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi. Tas būs radošs process, kurā katrs grupas dalībnieks izveidos savu mājas lapu.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 496.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties