SākumsKursu katalogsDigitālā kompetence › Digitālais dizains un mārketigs
Programmēšanas valoda Python, ar/bez priekšzināšanām
        

Šis kurss būs piemērots ikvienam interesentam, kurš vēlas apgūt mājas lapu veidošanas (programmēšanas) pamatus. Nepieciešamas priekšzināšanas datņu pārvaldībā.


Mācību rezultāts

Mācību tēmas:

 • Programmēšanas valodas Python apskats un salīdzinājums ar citām programmēšanas valodām. Python versijas. Kompilācija un interpretācija.
 • Python interaktīvā čaula. Python programmas palaišana. Citas Python izstrādes vides. Vienkāršu aprēķinu izpilde Python interaktīvajā čaulā.
 • Python programmas izveidošanas principi. Algoritma implementācija kodā.
 • Zarošanās konstrukcijas. Klase bool. Loģiskās izteiksmes. Attieksmes un loģiskie operatori.
 • Python iebūvētās funkcijas. Moduļi un funkcijas (moduļi: math, rsndom, time u.c.).
 • Atkārtojuma konstrukcijas (for cikls). Klase range.
 • Python virknes (klase str). Python saraksti. Klase list.
 • Funkciju definēšana un izmantošana. Funkciju dokumentācija. Programmu piemēri.
 • Datu vizualizācija. Python modulis Turtle.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums:

 • 72 mācību stundas izglītojamiem bez priekšzināšanām;
 • 64 mācību stundas izglītojamiem ar minimālām priekšzināšanām programmēšanā (2 - 2,5 mēneši).

1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek 2 reizes nedēļā. 1 nodarbība ilgst 4 mācību stundas.

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 447.00 (par 72 mācību stundām).

EUR 395.00 (par 64 mācību stundām).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties